WELKE LEVENSSTIJL WILT U AANHOUDEN?

Een financieel advies start met het in kaart brengen van de actuele situatie. Hoe ziet uw financiële positie er nu uit en wat is er bekend over uw (pensioen)inkomsten in de toekomst? Logische vragen passeren de revue. Beschikt u over vermogen? Welke levensstijl wilt u nu en later aanhouden? Wanneer wilt u stoppen met werken? Antwoorden op uw vragen vertalen wij in keuzes. Keuzes die bepalend zijn voor de te bereiken doelen. Of het nu om het kopen van een huis gaat, een pensioenadvies of een vermogensadvies. De financiële scan is noodzakelijk voor een passend advies. Het is maatwerk in duidelijke taal als basis voor een specifiek advies.

WELK SPECIFIEK ADVIES HEBT U NODIG?

Bij de financiële scan brengen wij dus de huidige situatie in kaart. Welke risico’s loopt bijvoorbeeld uw gezin bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of zelfs overlijden? Hoe kunnen wij deze risico’s indekken? En hoe kunnen wij bestaande producten verbeteren? Bij een hypotheekadvies kijken wij niet alleen naar de laagste rente, maar ook naar de beste voorwaarden. Bij vermogensadvies vertalen we doelstellingen en risico’s in een passend advies. Bij pensioenplanning speelt de opbouw van lijfrentes en/of vrij vermogen een belangrijke rol.

LIFE STYLE PLANNING

Tot slot begeleiden we mensen met levensvragen. Wilt u liever een andere baan, maar bent u bang voor de financiële consequenties? Hebt u een droom, maar wilt u niet wachten tot na uw pensioen? Het verdiepen en uitwerken van deze levensvragen in vermogen- en inkomensplanning noemen we Life Style Planning. Een jaarlijks gesprek houdt deze planning up-to-date!

TOE AAN FINANCIEEL ADVIES OP MAAT?

Pietie Jeelof denkt met u mee. Onafhankelijk financieel advies verrijkt uw leven! Nieuwsgierig en interesse? Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek. Een kwestie van plannen en financiële risico’s in kaart brengen.

FINANCIAL WISE: OMDAT U ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW FINANCIËLE TOEKOMST!