Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Financial Wise staat ingeschreven bij het AFM register onder het nummer: 12042411

Kamer van Koophandel
Financial Wise staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 59740906

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Financial Wise staat ingeschreven bij het Kifid onder het volgende aansluitnummer: 300.015697

Adresgegevens

Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 070-3338999 ofwel 070-3338999
www.kifid.nl

Financial Wise vult de zorgplicht in