Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand en kwam in januari uit op 9,0 miljoen. De werkloosheid daalde ook doordat minder jongeren zich aanboden op de arbeidsmarkt. Wel is het aantal werklozen nog 64.000 hoger dan bij het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het UWV registreerde eind januari 289.000 lopende WW-uitkeringen.
Met 337.000 werklozen in januari was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat percentage is nog wel hoger dan in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis (2,9 procent). Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150.000 toe en steeg de werkloosheid van 2,9 naar 4,6 procent. Sindsdien daalt de werkloosheid maandelijks weer.