De verhoging komt neer op een stijging van ongeveer 12 procent. VEH vindt dat de verdeling van waterschapslasten eerlijker moet. Doordat de watersysteemheffing gebaseerd is op de WOZ-waarde van onroerend goed, is inmiddels ruim 80 procent van de opbrengst afkomstig van huiseigenaren. De WOZ-waarde steeg sinds 2015 namelijk met maar liefst 73 procent, tegenover 0,2 procent voor bedrijfspanden. VEH pleit voor een eerlijker verdeling tussen particuliere en zakelijke gebruikers.