Het dieptepunt in het aantal nieuwbouwvergunningen werd bereikt in 2013, toen voor slechts 27.000 woningen een vergunning werd afgegeven. In de periode 2017-2020 lag dit aantal gemiddeld steeds rond de 65.000. Dat was nog altijd minder dan in de periode voor de kredietcrisis van 2008/2009. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80.000 te bouwen woningen een vergunning verleend.
De totale bouwkosten van de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen waarvoor een vergunning is afgegeven, stegen in 2020 met ruim 12 procent tot 19,4 miljard euro. Vanaf 2012, de start van de huidige meting, zijn de totale bouwkosten niet eerder zo hoog geweest.