Vooral 65-plussers zien geen mogelijkheden om te verhuizen naar een woning die geschikt is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De wil om te verhuizen is er bij ouderen vaak wel, maar het aanbod aan woningen die geschikt zijn om op hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen is erg klein. Daarom blijven veel mensen vaak in het huidige, (grote) huis wonen en komen deze woningen niet voor jongere mensen en gezinnen beschikbaar. Volgens het CBS zijn er in 2040 bijna vijf miljoen 65-plussers, anderhalf miljoen meer dan nu. Er is een groot tekort aan voor senioren geschikte woningen. 
De stemming onder alle Nederlanders over de huizenmarkt is sinds december 2021 negatief, maar laat wel een lichte verbetering zien. Jongeren schatten hun kansen op de woningmarkt met 90 punten positiever in dan 65-plussers. Die laatsten zien de situatie aanmerkelijk somberder in (70 punten). Een score van 100 is neutraal. 
Het algemene woningmarktvertrouwen komt in september 2023 op 77 punten. In maart 2021 stond de indicator nog op 106 punten, maar aan het eind van 2022 was de stemmingsindicator al gezakt naar 73 punten.