Dankzij de Woonlastenfaciliteit  zijn betalingsachterstanden van consumenten op hun hypotheek ook gedekt door de NHG-garantie. Hierdoor kan een klant een moeilijke financiële periode overbruggen, zodat de woning niet gedwongen verkocht wordt. De aanvullende borgtocht kan verkregen worden voor betalingsachterstanden en voor het deel van de hypotheeklasten dat de klant (tijdelijk) niet kan betalen en waarvoor een betalingsregeling wordt getroffen.