De helft heeft in 2020 de woning verduurzaamd. Vertaald naar alle woningen in Nederland zou dat neerkomen op zo'n vier miljoen woningen. Per woning zijn ongeveer vier aanpassingen gedaan. Drie kwart heeft energiezuinige verlichting in de woning aangebracht. Daarmee is dit de meest toegepaste verduurzaming aan woningen. Daarnaast is bij een vijfde van de woningen de verwarming en bij een zesde de isolatie van de woning verduurzaamd. Minder vaak worden er waterbesparende maatregelen genomen of wordt de ventilatie verduurzaamd.
Iets meer dan een kwart verduurzaamt de woning om het comfort van de woning te vergroten. Financiële motieven spelen ook een grote rol bij de keuze voor verduurzaming. 26 procent wil de energierekening verlagen en 21 procent doet het voor waardevermeerdering van de woning.