De brutowinst voor belasting van bedrijven (uitgezonderd financiële bedrijven) kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 63,5 miljard euro. Dat is 4,8 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
De afname is volgens het CBS groter dan in het voorgaande kwartaal, toen de winst met 2,9 miljard euro afnam ten opzichte van een jaar eerder.
De afname van de brutowinst voor belasting is geheel toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters, die 7,1 miljard euro lager waren dan in het eerste kwartaal van 2019.