De meeste steun ging naar bedrijven. Zo verstrekten banken in Nederland bijna 24.000 financieringen aan ondernemingen, ter waarde van in totaal 14 miljard euro. Daarnaast hebben 128.000 bedrijven van hun bank uitstel van betaling gekregen, dat aantal is in juni gelijk gebleven.
De afgelopen periode is het totaalbedrag aan kredieten en betalingsuitstel met 1,8 miljard toegenomen. Twee weken geleden meldde de NVB dat er 15,2 miljard euro gemoeid was met de financiële ondersteuning aan bedrijven en consumenten. Het aantal nieuwe aanvragen van financiering neemt de afgelopen tijd minder snel toe. Veel bedrijven hebben inmiddels onder meer uitstel van aflossingen gekregen of gebruikgemaakt van overheidsregelingen.