Dat zou kunnen betekenen dat de afbouw van de gunstige regeling voor zonnepanelen uitgesteld wordt.

De salderingsregeling zorgt ervoor dat de stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt en niet verbruikt maar teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet, weggestreept tegen het afgenomen stroomverbruik. Daardoor betaalt iemand met zonnepanelen voor dat deel geen kosten aan de leverancier en geen belasting. Dat levert een flink financieel voordeel op.
Vanaf 2023 zou deze regeling langzaam afgebouwd worden tot 2031. Omdat het kabinet is gevallen, wil het parlement dat pas na de verkiezingen hierover gestemd wordt. De kans is dat de regeling dan toch wordt verlengd, of dat de afbouw langzamer gaat.