U hebt vermogen op uw spaarrekening of belegd bij uw bank of krijgt ineens een bedrag uit een nalatenschap of schenking beschikbaar? U wilt de overwaarde van de woning vrijmaken maar de woning niet verkopen? Uw kinderen schenkt u liever met "de warme hand"? Vermogensplanning kan dan voor u een oplossing zijn. Wij inventariseren eerst uw vermogenspositie en uw wensen en doelstellingen. Voor iedereen is dit weer anders, u kunt kiezen voor vermogensgroei om bijvoorbeeld die gekoesterde wens een tweede woning in Zuid-Frankrijk te kunnen kopen in te vullen of uw vermogen juist gebruiken om uw besteedbaar inkomen te verhogen zodat u uiteindelijk niets merkt van die vermeende pensioenbreuken.

Hoe deze groei van het vermogen gerealiseerd kan worden hangt af van uw risicoprofiel. Uiteindelijk bent u het die beslist of het vermogen op de spaarrekening wordt gestald of wordt ondergebracht bij één van de vermogensbeheerders waarmee Financial Wise werkt. Indien u kiest om uw vermogen via Financial Wise onder te brengen bij een vermogensbeheerder dan realiseert u direct al een financieel voordeel. U betaalt ons namelijk voor de tijdsinspanning die wij u leveren, wij ontvangen dus géén aanbrengprovisie van 2-5% over uw gestorte vermogen bij een vermogensbeheerder.

Beleggen

Mist u momenteel actieve begeleiding bij uw belegd vermogen dat u bij een bank heeft? Laat u dan informeren over de mogelijkheden die Financial Wise u kan bieden. Wij spreken schriftelijk met u af, wat wij voor u doen en op welk moment. Wij kunnen de gehele communicatie tussen u en de vermogensbeheerder overnemen indien gewenst. Niet onbelangrijk, u heeft bij ons uw vaste adviseur. Komt het u een keer niet uit om naar ons kantoor te komen, dan spreken we bij u thuis af.

Financial Wise kan u in het kader van het zogeheten Nationaal Regime voorzien van beleggingsadvies. Dit is een wettelijk kader waarvan slechts de financieel dienstverleners gebruik mogen maken indien zij daarvoor een vergunning van de toezichthouder AFM* hebben. Financial Wise werkt samen met meerdere vermogensbeheerders zodat onafhankelijk advies is gewaarborgd.

* AFM = Autoriteit Financiële Markten