Het idee achter financiële planning is dat u zorgt voor een stabiel inkomen in elke levensfase en voor realistische vermogensgroei om nabije en verre toekomstplannen te kunnen verwezenlijken. Een financieel plan geeft rust omdat u zekerheid en controle heeft over uw financiën, zowel op de korte als op de lange termijn.

Analyse

De basis van een financieel plan is een analyse van uw persoonlijke en financiële situatie.

Ik kijk ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.

Daarnaast breng ik de risico’s van inkomensachteruitgang in kaart.

Minstens zo belangrijk is de vraag naar uw toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken.

Oplossingen

De analyse laat zien wat u in een bepaalde levensfase nodig heeft, wenst of verwacht. Daar zoek ik samen met u financiële oplossingen bij. Uw hypotheek, uw pensioen, uw inkomensverzekeringen en uw vermogen staan daarbij centraal. Die regelingen staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Ik zorg ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar afgestemd wordt.

Aanpassen

Omdat levensomstandigheden, inkomsten en wensen in de loop van uw leven veranderen, moet financiële planning als een dynamisch proces beschouwd worden. Ik zorg er daarom altijd voor dat het plan flexibel plan is en kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Van tijd tot tijd bekijk ik samen met u of het bestaande financiële plan nog voldoet of moet worden aangepast.